Psikolojik Hastalıklar | Temelinde Ne Yatıyor?

Psikolojik Hastalıkların Temelinde Ne Yatıyor?

Psikolojik hastalıklar birçok farklı şekilde ifade edilebilir, ancak genellikle düşünme, hissetme ve hareket etme şeklinizi değiştirirsiniz. Hastalık kişiliğinizi, kendinizi nasıl gördüğünüzü, başkalarıyla nasıl iletişim kurduğunuzu ve insanların sizi nasıl gördüğünü ve sizinle nasıl etkileşimde bulunduğunu etkiler.

Akıl hastalığınız semptomlarınıza ve ciddiyetinize bağlı olarak hayatınızı az çok etkileyecektir. Çoğu insan psikolojik engelden kurtulabilir. Bununla birlikte, kişiden kişiye değişir ve semptomların ne kadar sürdüğüne bağlı olarak tanıya bağlıdır. Bu psikolojik hastalıkların birçoğunun temelinde derin konular yer almaktadır. Eskiye dayanan bir travma, aile içi çatışma, özgüvensizlik, toplumsal çatışma ve yalnızlık bu hastalıkların temelini oluşturuyor olabilir.

Bireyin Etrafındaki Toplumsal Koşullar
Bireyin Etrafındaki Toplumsal Koşullar

Bireyin Etrafındaki Toplumsal Koşullar

Günümüzde psikolojik hastalığı olan herkes tamamen iyileştirilebilir ve hastalığı yaşamlarını etkilemeyecek şekilde yönetmeyi öğrenebilir. Sosyal ilişkiler ve çevre bu uyumun çok aktif parçalarıdır. Sosyal nedenlerin gücünü incelemek isteyen araştırmacılar bu yönde sonuçlar buldular.

Çeşitli araştırmalar, sosyal süreçlerin ve faktörlerin insanlarda meydana gelen tüm hastalıklar üzerinde büyük etkisi olduğunu göstermiştir. Bu alanın gelişmesi ve psikiyatrik tanı kriterlerinin revizyonu psikolojik ve ruhsal hastalıkları biyolojik nedenlere indirgemeye ve buna göre tedavi etmeye çalışsa da genetik faktörlerin yanı sıra bu hastalıkların temel nedeni çevresel faktörlerdir.

Depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıkları bu kadar yaygın kılan, bu hastalıkları olan hastaların içinde bulunduğu farklı durumlardır. Evsiz ve zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan bir kişi ile başka bir kişiye herhangi bir maddi sorun olmaksızın depresyon tanısı konulabilir.

Psikolojik Hastalıkların Nedenleri
Psikolojik Hastalıkların Nedenleri

Psikolojik Hastalıklar ve Nedenleri

Psikolojik bozukluklar birçok faktöre bağlıdır. Tek bir nedenden ötürü herhangi bir akıl hastalığı bulunamamıştır. Genel fikir, birçok predispozan faktör tarafından zemine eklenen yeni stres kaynaklarının ruhsal bozukluklara neden olabileceğidir. Predispozan faktörler ve artan stresörler doğaları gereği biyolojik, psikolojik veya sosyal olabilir. Bunlardan bazıları şunlar:

Pek çok psikolojik hastalıkların aile mirası vardır. Kalıtılabilirlik ve bulaşma riski hastalıktan hastalığa değişir.

Doğum öncesi ve sırasında karşılaşılan sorunlar: Annenin hamilelik sırasında yaşadığı bedensel veya ruhsal hastalık, hamilelikte ilaç kullanımı, erken doğum durumu, doğum travması

Çocukluk çağı travması: ebeveyn kaybı, ihmal, psikolojik veya fiziksel şiddet, cinsel istismar

Yetişkin yaşam olayları: boşanma, eş kaybı, iflas, ciddi fiziksel hastalık teşhisi

Ağır travmatik olaylar: trafik kazalarına maruz kalma, ağır kişisel şiddet, doğal afetler, cinsel taciz, tecavüz, işkence, doğal afetler vb.

Uyuşturucu madde kullanımı, buna bağlı travmatik olaylar, içsel çatışma 

Sosyal Fobinin Temeli
Sosyal Fobinin Temeli

Sosyal Fobinin Temeli

Genetik aktarımın sosyal fobideki rolü çok güçlü olmasa da günümüzde mevcuttur. Sosyal fobisi olan akrabaların bu hastalığa yakalanma riski biraz daha yüksektir. En önemli faktörlerden biri beyinde birçok kimyasal ve elektriksel hastalığın varlığıdır. Bu durum sosyal fobisi bulunan hastalarının beyninde serotonin adı verilen bu kimyasal maddenin görülme sıklığının normalden düşük olduğunu veya bir bulaşma sorunu olduğunu gösterir. Ayrıca sosyal fobinin psikolojik temeli önceden hazırlanır ve bazen belirli bir olaydan sonra ortaya çıkarılabilir. Travmatik bir yaşamın ardından beyin tarafından verilen cevap olarak düşünülebilir.

Sosyal fobi, tedavi edilebilir bir psikolojik hastalıktır. Öncelikle gerçekçi beklentilere sahip olmak gerekiyor. Diğer ruhsal hastalıkların varlığı, erken yaşta başlama ve ruhsal terapi alma isteği gibi pek çok faktör tedavinin başarısını etkileyecektir.

Kaygı Herkes İçin Normal Midir?
Kaygı Herkes İçin Normal Midir?

Kaygı Herkes İçin Normal Midir?

Kaygı, hayatın normal bir parçasıdır. Günlük hayatta herkes farklı konulara dikkat edebilir. İş, sınavlar, sağlık, aşk, para, çocuklar ve aile gibi düşünülmesi gereken sorunlar birçok insanı endişelendirebilir. Aslında bir dereceye kadar endişe bizi günlük sorunlarla başa çıkmaya ve tehlikeli durumlarda hızlı kararlar almaya hazırlar. Genellikle bu tür anksiyete hafiftir ve idare edilebilir.

İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz Deprem Psikolojisi Nedir? adlı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Us Psikoloji’yi Instagram’dan takip edebilirsiniz.