Beden Dili Nasıl Öğrenilir?

Beden Dili

Beden Dili Nedir ve nasıl öğrenilir? İletişim yöntemlerinden birisi olan beden dili dünyadaki tüm insanlar arasında en etkili bir iletişim yöntemidir. Beden dili deyince, vücudun duruşu, jestler ve mimikler başta olmak üzere tüm beden hareketleri ile karşı tarafa anlatılmak istenen fikir, düşünce ve davranışların sözsüz olarak ifade şekli akla gelir. Kariyer aşamalarında karşımıza sıklıkla çıkan ve kişisel gelişim eğitimlerinde yer alan en etkili konulardan biridir. Günümüzde aynı dili konuşan insanlar arasında etkili bir beden dili kullanılmayınca iletişim sorunları ortaya çıkmaktadır. Oysa farklı dillere sahip veya düşük seviyede bir yabancı dil konuşan iki taraf, etkili bir beden dili sayesinde gayet rahat iletişim kurmak suretiyle birbirlerini anlayabilmektedir.

Beden Dilini Kullanmak

Beden dili günümüzde bu konuda uzmanlaşmış eğiticilerin verdiği seminerlere belli periyotlarda katılım sağlanarak kolayca öğrenilmektedir. İnternet ortamında, kitaplarda ve cd ortamında sunulan eğitim setlerinde bu eğitimlere ulaşmak mümkün. Bütçeye göre uygun eğitim programı seçilmelidir. Sertifika verebilen kurslar da iş dünyasında kabul görmesi açısından önem arz etmektedir. Eğitime başlandığı zaman devamlılık sağlanmalı ve gerçek hayatta bol pratik yapılmalıdır. Öğrenilen beden dili tekniklerini tekrar ederek pratikler yapılmalıdır. Kısacası eğitimin her aşamasında olduğu gibi bu aşamada da uygulamalı eğitim son derece önem arz etmektedir. Kişi teorik ve uygulamalı olarak edindiği bilgileri gerçek hayata uygulayabildiği oranda başarılı olmaktadır. Beden dili doğuştan var olan bir dil değildir, sonradan öğrenilmektedir.

 Bu nedenle etkili bir beden dili eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü insanlar arasındaki iletişimin % 55’i beden dili ile % 38’i ses tonu ile ve kalan % 7’lik kısım ise sadece kelimelerle gerçekleşmektedir. Bu durum özellikle kişisel gelişim alanında beden dili eğitiminin önemini ortaya koymaktadır. Büyük şirketler çalışanlarının bu eğitimini sağladığı gibi eğitimlerini de güncel tutmaktadırlar. Yatırımlarının büyük bir kısmını bu konudaki eğitimlere ayıran söz konusu şirketler, bu sayede piyasada etkili olabilmektedirler. Söz gelimi, bir müşteri olarak herhangi bir pazarcıdan alışveriş yapılırken en başta dikkat edilen unsur pazarcının konuştuklarıyla beden dilinin söylediklerinin uyumlu olmasıdır. Gerçek hayatta pazarlamacılar, müşteri temsilcileri, ilaç tanıtımı yapan mümessiller, oto satış elemanları vs. iş dünyasının tüm unsurları ancak bu uyumu yakalayınca başarı elde edebilmektedir.

Özetle

Etkili bir beden dili kullanımının ilk şartı etkili bir eğitimdir. En kolay ulaşılabilir olan bir kitap bile bu konuda bazı beden dili ifadelerine aşinalık kazandırabilmektedir. İnternet ortamında doğru kaynaklardan da beden dili konusunda deneyimler kazanılabilir. Yine bu konuda CD ortamında sunulan eğitim setleri de faydalı olabilmektedir. İş dünyasında geçerliliği bulunan sertifika veren kurslar bu işin profesyonelleridir denilebilir. Kişi kendi ihtiyacına ve bütçesine göre bu tercihi yapabilir. Tercih ne olursa olsun kişinin kendi gayreti ve özenli çalışması başarıyı getiren en önemli faktördür.

Us Psikoloji Sayfamızı Instagram dan takip edebilirsiniz.

Give a Comment